Je wilt je uitschrijven voor Gekko. Je account verwijderen of beëindigen. Om je account te verwijderen, moet je inloggen in je online account op www.getgekko.com, naar je persoonlijk profiel gaan (linksboven drukken) en op verwijderen drukken. De procedure wordt dan gestart.

Let wel, deze procedure duurt even omdat we met zeer gevoelige adminsitratieve gegevens werken. We willen er zeker van zijn dat jij het bent die een account verwijdert en we hebben daarom verschillende veiligheidsprocedures ingebouwd. 

Stap 1:

Stap 2: